THE BLOG

16
jun

nominatie Dirk Roosenburgprijs 2017

Karel de Grotelaan genomineerd voor Dirk Roosenburgprijs 2017

In een Design, Construct, Build and Maintenance process in opdracht van Heijmans voor Woonbedrijf ontwierpen we samen met de ‘groene’ huurders nieuwe woningen met maximale aandacht voor energiezuinigheid en groene aankleding, een binnen de wederopbouwcontext passende vormgeving. Naast reguliere huurders is hierbij ook plaats voor aangepaste woningen (stichting de Bastide) voor mensen met een autistische achtergrond.

Het plan is gecertificeerd aangevraagd en is gebouwd met private kwaliteitsborging.
We kunnen niet wachten tot ook het groenplan gerealiseerd is (de ventweg gaat vervallen) en de gebouwen in het groen nog beter tot hun recht komen.

Na beoordeling van de jury volgt een stemronde voor het publiek. Op vrijdag 27 oktober zal de uitslag bekend gemaakt worden.

Fotografie Bas Gijselhart, BASE Photography
 

16
jun

Start bouw Parktuinen, De Lanen

Met een feestelijk moment is afgelopen woensdag 14 juni de start bouw van fase 1 van Parktuinen ingeluid, gelegen in de Grootte Wielen.

In opdracht van Hoedemakers heeft FAAM architects in een team met een stedebouwkundige en twee andere architectenbureau’s aan dit diverse woningbouwplan mogen werken. Van sociale huurwoningen (nul op de meter), rijwoningen, twee en driekappers tot vrijstaande woningen.

 

08
jun

verhuisbericht

FAAM architects verhuist naar de Apparatenfabriek Strijp S

Vanaf maandag 12 juni 2017 is ons bureau gevestigd in de Apparatenfabriek op Strijp S. We betrekken een grotere ruimte op de vijfde verdieping met uitzicht op de skyline van het centrum van Eindhoven.

Harrie van Helmond, van Helmond architecten verhuist ook naar deze locatie.

Het nieuwe adres wordt:
Torenallee 32-14
5617 BD Eindhoven

tel: 040-2963396 (ongewijzigd)
in verband met de verhuizing op vrijdag 9 juni zijn we die dag niet bereikbaar.

01
jun

Bergen Binnen

THE FUTURE IS NOW!
Veranderende tijden vragen om onconventionele perspectieven, nieuwe samenwerkingen en om een hartveroverende en oprechte aanpak. Daarom is het nu tijd om op een andere manier naar gebiedsontwikkeling te kijken. Het aanbieden van een bouwproduct en daarbij (indirect) zeggen “take it, or leave it” is verleden tijd. Wij pleiten voor een intrinsieke gebiedsontwikkeling en wel op alle vlakken.
Deze aanpak resulteert in een gebied dat zich over een lange termijn in waarde gaat ontwikkelen door ‘kwartier maken’ en het starten van een interactief proces. Hiervoor werken wij samen met partijen die geloven in de potentie van deze plek en zich hier ook langdurig aan willen verbinden. In deze langdurige verbintenis zit ook de betrokkenheid om de openbare ruimte hoogwaardig te maken en de sociale cohesie te versterken. Slim verstedelijken dus!

DNA VAN DE BERGEN
De Bergen is een echte stadswijk met een menselijke maat en deze sfeer wordt versterkt door de baksteenarchitectuur. De ontspannen mix tussen wonen, detailhandel en horeca maken het vandaag de dag tot een populaire wijk. Altijd ondernemend en met veel stedelijk leven.
Een nieuwe ontwikkeling heeft de keuze om aan te sluiten bij de kwaliteiten van De Bergen of een andere weg in te slaan. Omdat de sfeer en het karakter van De Bergen waardevol en uniek zijn voor Eindhoven, hebben wij een plan ontworpen dat dichtbij de aard van de plek blijft. Een plan wat zich bewust is van de betekenis en past bij het DNA van De Bergen.
Het plan introduceert bewust geen nieuwe grote structuur maar voegt zich in de context. Het maakt De Bergen ‘af’ door zich te schikken naar het bouwblok en door het gebruik van een gevarieerde baksteenarchitectuur. Binnenin deze bakstenen gevels ligt de ranke toren, verborgen als een helder kristal dat men pas ontdekt bij binnenkomst in het gebied. De middelhoge toren heeft een transparante structuur die in contrast staat met de bakstenen gevels en wanden van het plein. De plint van de plandelen met een publieke functie is grotendeels transparant voor een maximale interactie van binnen met buiten.

DUURZAAMHEID
De straten, pleinen en daken worden ingezet om een nieuw ecosysteem te creëren. Het samengaan van stad en natuur wordt hierdoor ‘voelbaar’ en dit motiveert stadsbewoners om het duurzaamheidsidee verder zelf in te vullen. Wonen aan mooie, groene en rustiger plekken in een dynamische binnenstad is een grote kwaliteit. De Deken van Somerenstraat wordt de eerste klimaatstraat van Eindhoven door ruimte te maken voor waterbuffering in combinatie met een ecologische groenstrook met verschillende soorten bomen en planten. Samen met het ecologische schoolplein geeft het de straat een groen karakter.

DAKLANDSCHAP
Het plan biedt een informeel en boeiend daklandschap met een stelsel van terrassen, opbouwen en serres. Zowel ruime privéterrassen, zoals op het terrasgebouw aan de Edenstraat, als collectieve en openbare daken. Het daklandschap op het binnengebied wordt openbaar toegankelijk met brede trappen, als nieuw park voor de Bergen. Er wordt gedacht aan een proeftuin, een speelplek en een veld voor urban sports.
Verrassende elementen zijn de dakopbouwen. Nieuwe woonvormen als Tiny Houses en design-houses, lichte paviljoens en kasachtige structuren lijken te zijn geland op het dak. Met ruimte voor het experiment met een panoramisch uitzicht op de veranderende skyline van Eindhoven. Deze ‘bouwlaag’ manifesteert zich nadrukkelijk als design. Ruimtelijk gezien is het daklandschap de onconventionele laag die zeer goed past bij de Eindhovense mentaliteit en het karakter van de stad. In de avonduren lichten zij op en vormen zij samen met de toren een nieuwe krans van licht in de skyline van de lichtstad.

Consortium Stuijvesant CS: Arom – Tom van Tuijn Stedenbouw –FAAM architects