THE BLOG

30
mrt

Havenhoofd als Urban Playground!

Recent zijn de eerste schetsen gepubliceerd van de gebiedsvisie Havenhoofd. Tom van Tuijn Stedenbouw heeft samen met FAAM architects de eerste richtingen verkend van een integrale gebiedsvisie waarin ERFGOED, de GEZONDE STAD en LEISURE de kenmerkende thema’s zijn. De plek heeft potentie om uit te groeien tot een, voor Eindhoven, nieuw type verblijfsplek in de stad: een Urban Playground. Een plek dicht tegen het stadscentrum, maar met de kwaliteit van water en lange doorzichten. Dit geeft ook een extra aanleiding op het gebied van cultuurhistorie (terugbrengen cultuurhistorische betekenis van het Havenhoofd) en leisure (nieuwe stedelijke activiteiten). Verblijven aan het water is een nieuw type plein voor Eindhoven, waarmee het zich beter op de kaart zet op een internationaal podium.

De lineaire structuur van het Eindhovens kanaal verbindt als een ruggengraat allerlei locaties. Het kanaal is hierbij de Blauwe Corridor aan de oostzijde van de stad. De combinatie van verschillende planontwikkelingen zoals Marienhage, het NRE- en Picusterrein en DOK 040 vraagt om een stedenbouwkundige beschouwing die op basis van de deelplannen vooruit kijkt en samenhang geeft.  Het Havenhoofd heeft hierbij letterlijk een centrale positie.
Op basis van de analyse van de ruimtelijke karakteristieken en de relatie tussen bebouwing Kanaalfront en de achterliggende gebieden is er een stedenbouwkundige onderlegger voorgesteld voor  het gebied. Deze onderlegger bestaat uit het vastleggen van bestaande ontwikkelingen en het toevoegen van nieuwe bouwmassa’s waardoor er een bouwenvelop ontstaat met verspringende rooilijnen, lange zichtlijnen en meer verblijfskwaliteit langs de kades met een eigen identiteit en uitstraling.

De ecologische visie en de klimaatadaptieve ambities vormen de eerste input voor de verdere ontwikkeling van de visie.

ism. Tom van Tuijn Stedenbouw
participant: CRA Vastgoed