THE BLOG

01
jun

Bergen Binnen

THE FUTURE IS NOW!
Veranderende tijden vragen om onconventionele perspectieven, nieuwe samenwerkingen en om een hartveroverende en oprechte aanpak. Daarom is het nu tijd om op een andere manier naar gebiedsontwikkeling te kijken. Het aanbieden van een bouwproduct en daarbij (indirect) zeggen “take it, or leave it” is verleden tijd. Wij pleiten voor een intrinsieke gebiedsontwikkeling en wel op alle vlakken.
Deze aanpak resulteert in een gebied dat zich over een lange termijn in waarde gaat ontwikkelen door ‘kwartier maken’ en het starten van een interactief proces. Hiervoor werken wij samen met partijen die geloven in de potentie van deze plek en zich hier ook langdurig aan willen verbinden. In deze langdurige verbintenis zit ook de betrokkenheid om de openbare ruimte hoogwaardig te maken en de sociale cohesie te versterken. Slim verstedelijken dus!

DNA VAN DE BERGEN
De Bergen is een echte stadswijk met een menselijke maat en deze sfeer wordt versterkt door de baksteenarchitectuur. De ontspannen mix tussen wonen, detailhandel en horeca maken het vandaag de dag tot een populaire wijk. Altijd ondernemend en met veel stedelijk leven.
Een nieuwe ontwikkeling heeft de keuze om aan te sluiten bij de kwaliteiten van De Bergen of een andere weg in te slaan. Omdat de sfeer en het karakter van De Bergen waardevol en uniek zijn voor Eindhoven, hebben wij een plan ontworpen dat dichtbij de aard van de plek blijft. Een plan wat zich bewust is van de betekenis en past bij het DNA van De Bergen.
Het plan introduceert bewust geen nieuwe grote structuur maar voegt zich in de context. Het maakt De Bergen ‘af’ door zich te schikken naar het bouwblok en door het gebruik van een gevarieerde baksteenarchitectuur. Binnenin deze bakstenen gevels ligt de ranke toren, verborgen als een helder kristal dat men pas ontdekt bij binnenkomst in het gebied. De middelhoge toren heeft een transparante structuur die in contrast staat met de bakstenen gevels en wanden van het plein. De plint van de plandelen met een publieke functie is grotendeels transparant voor een maximale interactie van binnen met buiten.

DUURZAAMHEID
De straten, pleinen en daken worden ingezet om een nieuw ecosysteem te creëren. Het samengaan van stad en natuur wordt hierdoor ‘voelbaar’ en dit motiveert stadsbewoners om het duurzaamheidsidee verder zelf in te vullen. Wonen aan mooie, groene en rustiger plekken in een dynamische binnenstad is een grote kwaliteit. De Deken van Somerenstraat wordt de eerste klimaatstraat van Eindhoven door ruimte te maken voor waterbuffering in combinatie met een ecologische groenstrook met verschillende soorten bomen en planten. Samen met het ecologische schoolplein geeft het de straat een groen karakter.

DAKLANDSCHAP
Het plan biedt een informeel en boeiend daklandschap met een stelsel van terrassen, opbouwen en serres. Zowel ruime privéterrassen, zoals op het terrasgebouw aan de Edenstraat, als collectieve en openbare daken. Het daklandschap op het binnengebied wordt openbaar toegankelijk met brede trappen, als nieuw park voor de Bergen. Er wordt gedacht aan een proeftuin, een speelplek en een veld voor urban sports.
Verrassende elementen zijn de dakopbouwen. Nieuwe woonvormen als Tiny Houses en design-houses, lichte paviljoens en kasachtige structuren lijken te zijn geland op het dak. Met ruimte voor het experiment met een panoramisch uitzicht op de veranderende skyline van Eindhoven. Deze ‘bouwlaag’ manifesteert zich nadrukkelijk als design. Ruimtelijk gezien is het daklandschap de onconventionele laag die zeer goed past bij de Eindhovense mentaliteit en het karakter van de stad. In de avonduren lichten zij op en vormen zij samen met de toren een nieuwe krans van licht in de skyline van de lichtstad.

Consortium Stuijvesant CS: Arom – Tom van Tuijn Stedenbouw –FAAM architects

17
mrt

FAAM architects is geselecteerd voor eindronde voor het project DVSS in Eindhoven !

Vandaag is bekend gemaakt dat het consortium van Stuijvesant Wealth Strategy, Juridisch adviesbureau Arom, Tom van Tuijn Stedenbouw & FAAM architects is geselecteerd voor de eindronde van het project Deken van Somerenstraat in Eindhoven.

In totaal zijn er 19 plannen ingediend door 17 geïnteresseerde marktpartijen voor deze prominente locatie tegen de binnenstad aan. De selectie commissie heeft punten toegekend aan de ontwerpen voor diverse aspecten, zoals aanpak van het proces, duurzaamheid, inspelen op gemeentelijke ambities, de financiële bieding en het aanbod sociale huurwoningen.

In totaal zijn er 3 ontwerpteams geselecteerd voor de eindronde. De andere ontwerpteams zijn MVRDV uit Rotterdam & Iris advies & Bouwinvest  voor SDK Vastgoed en NL architects uit Amsterdam & Studio Maks & MTD landschapsarchitecten voor Heijmans Vastgoed.

Stedenbouwkundige Tom van Tuijn en FAAM architects vormen hierbij een typisch Eindhovens ontwerpteam dat de eer heeft om in de eindronde een ontwerp te mogen maken voor deze locatie die vanuit het verleden een grote betekenis heeft voor Eindhoven.

De komende maanden werken de ontwerpteams de ingediende voorstellen verder uit en eind mei worden de definitieve ontwerpen ingediend.

10
feb

nieuw project De kleine aarde

Duurzame en innovatieve gestapelde woningbouw in massief hout op
De kleine aarde te Boxtel

Voor Heijmans bouw NV en woningstichting Sint Joseph werkt FAAM architects aan een zeer duurzaam en innovatief massief houtbouw appartementengebouw op De kleine aarde te Boxtel. Naast deze boeiende en uitdagende opdracht poetsen we de ruwe diamant die De kleine aarde nu is weer op.  We doen dat in een open proces samen met alle participanten, gemeente, gebruikers en omgeving. De kleine aarde zal een aantrekkelijk, openbaar landschapspark worden waarin gewoond, gewerkt, gerecreëerd en geleerd gaat worden. FAAM architects spart over dit plan met Tom van Tuijn Stedebouw.

in opdracht van Heijmans Bouw NV; Afnemer: woningstichting Sint Joseph

10
feb

Start bouw Nieuwe School Uithuizen

De bouw van de Nieuwe School Uithuizen in het Boukemapark is gestart! Drie bestaande basisscholen worden voorzien van nieuwe huisvesting die prachtig is gelegen aan de zuidwest rand van Uithuizen; op de grens van stad en platteland.
Het gebouw vormt het nieuwe onderkomen van basisscholen OBS Brunwerd, CBS Koning Willem- Alexander en RKB de Schelp. De school is ontworpen met drie vleugels en een centrale binnenruimte voor ontmoetingen en bijeenkomsten. Deze centrale binnenruimte is een  sociaal hart dat in de avonduren en na schooltijd multifunctioneel wordt gebruikt voor sport- en buurtverenigingen.

Deze school in gemeente Eemsmond is volledig aardbevingsbestendig.

ontwerp: FAAM architects i.s.m. Oving Architekten & M. Terzibasiyan
bouw: HESCO Bouw in opdracht van: Gemeente Eemsmond

10
feb

Bellen blazen voor Perron 073

Voor een kunstwerk van Kiki van Eijck zijn door Royal Leerdam Crystal glazen bellen geblazen door de meester glasblazer. Deze bellen worden verwerkt in verbijzonderd metselwerk in een gevel van een appartementengebouw te Den Bosch. Dit kunstwerk wordt zichtbaar op een prominente gevel aan de spoorzijde. Hier is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen Kiki van Eijk en  FAAM architects. Aanleiding voor de positie van het kunstwerk ligt in de veiligheidseisen rondom de spoorzone: bij een eventuele calamiteit blijft het gebouw staan en is de veiligheid van de bewoners gegarandeerd.

In opdracht van Heijmans Vastgoed; Bouw : Heijmans Bouw NV. Afnemer: Amvest