Category: Nieuws

30
mrt

Havenhoofd als Urban Playground!

Recent zijn de eerste schetsen gepubliceerd van de gebiedsvisie Havenhoofd. Tom van Tuijn Stedenbouw heeft samen met FAAM architects de eerste richtingen verkend van een integrale gebiedsvisie waarin ERFGOED, de GEZONDE STAD en LEISURE de kenmerkende thema’s zijn. De plek heeft potentie om uit te groeien tot een, voor Eindhoven, nieuw type verblijfsplek in de stad: een Urban Playground. Een plek dicht tegen het stadscentrum, maar met de kwaliteit van water en lange doorzichten. Dit geeft ook een extra aanleiding op het gebied van cultuurhistorie (terugbrengen cultuurhistorische betekenis van het Havenhoofd) en leisure (nieuwe stedelijke activiteiten). Verblijven aan het water is een nieuw type plein voor Eindhoven, waarmee het zich beter op de kaart zet op een internationaal podium.

De lineaire structuur van het Eindhovens kanaal verbindt als een ruggengraat allerlei locaties. Het kanaal is hierbij de Blauwe Corridor aan de oostzijde van de stad. De combinatie van verschillende planontwikkelingen zoals Marienhage, het NRE- en Picusterrein en DOK 040 vraagt om een stedenbouwkundige beschouwing die op basis van de deelplannen vooruit kijkt en samenhang geeft.  Het Havenhoofd heeft hierbij letterlijk een centrale positie.
Op basis van de analyse van de ruimtelijke karakteristieken en de relatie tussen bebouwing Kanaalfront en de achterliggende gebieden is er een stedenbouwkundige onderlegger voorgesteld voor  het gebied. Deze onderlegger bestaat uit het vastleggen van bestaande ontwikkelingen en het toevoegen van nieuwe bouwmassa’s waardoor er een bouwenvelop ontstaat met verspringende rooilijnen, lange zichtlijnen en meer verblijfskwaliteit langs de kades met een eigen identiteit en uitstraling.

De ecologische visie en de klimaatadaptieve ambities vormen de eerste input voor de verdere ontwikkeling van de visie.

ism. Tom van Tuijn Stedenbouw
participant: CRA Vastgoed

01
dec

oplevering Perron 073 Den Bosch

Door Heijmans Bouw is het project Perron 073 opgeleverd. Het complex met 38 stadsappartementen voor Amvest is direct gelegen aan het spoor naast station ’s Hertogenbosch.

Het vijflaags gebouw ligt op een smalle langgerekte plot en haakt letterlijk aan op zijn omgeving. Het gehoekte volume omsluit de entree zijde met balkons aan de Boschveldweg.

In het oog springend is het bijzondere metselwerkpatroon in de gevel aan de stationszijde. Strenge veiligheidseisen tav het spoor vroegen om een gesloten plofgevel. In samenwerking met Kiki van Eijk is de gesloten gevel verfraaid met een metselwerk verbijzondering. Het patroon staat voor de vluchtigheid van de ontmoeting van mensen. Passend bij het dynamische treinverkeer op het station. Banden staand ribbelmetselwerk worden aangevuld met handgeblazen glazen bollen uit de glasblazerij van Royal Leerdam Crystal

Een uitgebreid artikel over de totstandkoming van dit plan staat op de verhalenwebsite van Heijmans

03
okt

BO.2 Architectuur en Stedenbouw wordt ondergebracht bij FAAM architects.  

Wij krijgen de mooie kans om ons werkveld te verbreden door het portfolio van Paul Goltstein van BO.2 Architectuur en Stedenbouw over te nemen.

De afgelopen periode heeft Paul Goltstein van BO.2 gezocht naar een passend architectenbureau voor een samenwerking zodat hij zijn portfolio naar de toekomst toe kan continueren en zijn opdrachtgevers van dienst kan blijven. Paul en wij zien meerwaarde in een strategische samenwerking. Wij hebben dezelfde visie over de aanpak van het proces en de wijze van samenwerking met de opdrachtgever. De artistieke ontwerpattitude is context gericht waarbij innovatie op het gebied van architectuur, techniek en materiaal centraal staat.

Het door Paul Goltstein opgebouwde oeuvre van sport-, onderwijs-, zorg- en utiliteitsgebouwen vormt een mooie en vanzelfsprekende aanvulling op ons werk. Hiermee bouwen we verder aan een betrokken en solide bureau dat in de volledige breedte actief is.

De projecten die in nauwe samenwerking met Paul worden ontworpen vallen onder de naam FAAM – BO.2 architects. Paul blijft de komende tijd actief betrokken bij de lopende projecten zodat de overgang geleidelijk en vanzelfsprekend zal plaatsvinden. Over 2 jaar vloeit FAAM – BO.2 over in FAAM architects.

Vanaf 1 oktober 2017 komt het team van BO.2 Architectuur en Stedenbouw met veel enthousiasme ons ontwerpteam versterken vanuit ons atelier aan de Apparatenfabriek te Strijp S in Eindhoven.

11
sep

IKC De Geluksvogel winnaar van de Victor de Stuersprijs 2017

IKC De Geluksvogel is de winnaar van de Victor de Stuersprijs 2017, de architectuurprijs van Maastricht. Het project heeft zowel de vak- als de publieksprijs gewonnen. Het Integraal Kind Centrum ‘De Geluksvogel’ is gerealiseerd voor opdrachtgever Scholenstichting MosaLira aan de Balijeweg. Het IKC biedt onderdak aan een basisschool, bibliotheek, peuterspeelzaal en gymzaal.

Het IKC is vormgegeven vanuit een onderwijsvisie gebaseerd op digitaal onderwijs. Het gebouw is een directe vertaling van deze onderwijsvisie: de klaslokalen staan in het interieur in directe open verbinding met de centrale bijeenkomstruimte. Hiernaast vormen milieu-educatieve aspecten een onlosmakelijk onderdeel van de leerdoeleinden. Dit concept van milieubewust lesgeven komt terug op allerlei niveaus, van de digitale lesomgeving tot het gebouw.

Het beplantingsvoorstel is vormgegeven in nauw overleg met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Ook het schoolplein heeft verschillende zones waar kinderen de natuur kunnen ontdekken door lekker te experimenteren met bouwen en objecten.

Opdrachtgever Scholenstichting MosaLira.

Fotografie Bas Gijselhart, BASE Photography

FAAM architects, for architecture and more, i.s.m. M. Terzibasiyan.

Aannemer BMV uit Veldhoven

04
sep

Genomineerd voor Architectuurprijs Maastricht!

Integraal Kind Centrum ‘De Geluksvogel’ is genomineerd voor de Victor de Stuersprijs 2017.

De nieuwbouw van deze brede school met bibliotheek, peuterspeelzaal en gymzaal is gerealiseerd voor opdrachtgever Scholenstichting Mosa Lira. In december 2016 is het gebouw opgeleverd.
Vernieuwend aan het gebouw is met name de onderwijsvisie die is gebaseerd op digitaal onderwijs en op milieu-educatieve aspecten. Het dakterras en de avontuurlijk aangelegde speelplaats zijn integraal betrokken bij het onderwijs. Het beplantingsvoorstel is vormgegeven in nauw overleg met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie.

Fotografie Bas Gijselhart, BASE Photography
FAAM architects, for architecture and more, i.s.m. M. Terzibasiyan.