Creative solutions.

Creative ideas.

Creative design.

Projecten

  • All
  • woningbouw
  • onderwijs
  • openbare gebouwen
  • villa's
  • transformaties
  • sport
  • zorg
  • utiliteitsbouw

Over ons

Introductie

FAAM architects is een middelgroot bureau met een brede ervaring op het gebied van woningbouw, onderwijs, sport, zorg en transformaties.

For Architecture and More: het architectenbureau richt zich op alle schaalniveaus: ‘van stoel tot stad’. Hiernaast gaat het bureau bewust de dialoog aan met partners en wordt samenwerking gezocht om op diverse schaalniveaus te opereren.


Architectuurvisie

for ARCHITECTURE and more

Ons bureau maakt verrassende en eigentijdse architectuur. Wij hebben passie voor  ons vak en proberen het unieke van elke opdracht tot uitdrukking te brengen.

De fascinatie voor de plek en de mens vormen onze inspiratie. Centraal bij het ontwerpen staat het creëren van een plek om te verblijven. In de relatie tussen die plek en de directe context ontstaat er betekenisvolle architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke ervaring en het materiaalgebruik, omdat het ons gaat om de beleving van architectuur. Vorm, reliëf, kleur en schaduwwerking van materialen leiden tot gebouwen die tastbaar worden in de beleving.

De projecten van FAAM architects zijn veelvuldig gepubliceerd in binnen- en buitenland en er zijn diverse architectuurprijzen gewonnen zoals de Architectuurprijs van Eindhoven (Dirk Roosenburgprijs 2016), Scholenbouwprijs België (Arch School Awards Future Projects 2011), Welstandsprijs Brabant (wonen & zorg 2008) en nominaties voor World Architecture Festival (Barcelona en Singapore) en The Plan Award (Italië).

Wij ontwerpen positieve, inspirerende gebouwen die op een optimistische wijze leiden tot een kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving.


Werkwijze

for architecture and MORE

De betekenisvolle architectuur ontstaat doordat het bureau het proces zelf als middel inzet om te komen tot een hoger doel. In de zoektocht naar innovatie wordt het experiment aangegaan. De kracht van het bureau zit in de onderlinge betrokkenheid van het gehele team om te komen tot een gezamenlijke ontwerpoplossing. Jeugdig elan in combinatie met jarenlange ervaring om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen.

Het bureau beperkt zich niet alleen tot het ontwerpen van ruimtes en gebouwen, maar zoekt bewust de dialoog op met alle partners om gezamenlijk vorm te geven aan de wensen en het ontwerpproces. Het ontwerp wordt hiermee het resultaat van een open dialoog.


BO.2 Architectuur en Stedenbouw wordt ondergebracht bij FAAM architects.   

De afgelopen periode heeft Bo.2 gezocht naar een passend architectenbureau voor een samenwerking zodat het portfolio van Bo.2 naar de toekomst toe kan continueren. Bo.2 en FAAM architects zien meerwaarde in een strategische samenwerking. Beide bureau’s hebben dezelfde visie over de aanpak van het proces en de wijze van samenwerking met de opdrachtgever.

De artistieke ontwerpattitude is context gericht waarbij innovatie op het gebied van architectuur, techniek en materiaal centraal staat. Het door Paul Goltstein opgebouwde oeuvre van sport-, onderwijs-, zorg- en utiliteitsgebouwen vormt een mooie en vanzelfsprekende aanvulling op het werk FAAM architects. Hiermee bouwt FAAM architects verder aan een betrokken en solide bureau dat in de volledige breedte actief is.

 

More

for architecture and MORE

FAAM architects gelooft in  de versterking van het proces om te komen tot verbeteringen en duurzame oplossingen. In nauw overleg met partners wordt gezocht naar innovatie in de ontwerp- en bouwkolom. De volgende samenwerkingen hebben geleid en leiden tot innovaties.

– HETHUIS is een voorbeeld van ketenintegratie voor woningbouw waarbij de eindgebruikers direct betrokken zijn. Met deze keten zijn diverse vrijstaande woningen; tweekappers en kleinschalige woningbouwprojecten gerealiseerd. HETHUIS is voor FAAM architects een living lab voor nieuwe concepten en innovaties.

– FAAM architects werkt samen met haar projectpartners met nieuwe technieken en materialen op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er in samenwerkingsvormen met aannemers in Design, Build & Maintain constructies gebouwen gerealiseerd, die volledige energieneutraal zijn en toonaangevend zijn in Nederland.

– FAAM architects heeft een eigen kijk op het inweven van private kwaliteitsborging in het ontwerp en bouwproces. In de ketensamenwerking HETHUIS worden bijvoorbeeld alle projecten gecertificeerd aangevraagd, gebouwd en opgeleverd met private kwaliteitsborging. We onderstrepen hiermee onze deskundigheid en de kwaliteit van de opgeleverde bouw.

– FAAM architects heeft een eigen kijk op BIM. Samen met haar partners in de uitvoering en opdrachtgevers wordt gewerkt aan diverse BIM projecten met Revit en Archicad.

– In nauwe samenwerking met toeleveranciers adviseren en initiëren wij in onderzoek op het gebied van productontwikkeling dat onder meer heeft geleid tot geïntegreerde zonnepanelen en unieke bakstenen met een onderscheidende vorm en reliëf.

Expertise

Wij verrichten alle werkzaamheden in het proces vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de bouwbegeleiding en de oplevering.

Door unieke specialisaties en vakkennis worden de architecten van FAAM regelmatig gevraagd om als gastspreker op te treden bij symposia over architectuur, gecertificeerd indienen en aardbevingsbestendig bouwen door kennisinstituten en Universiteiten in binnen – en buitenland. Hiernaast zijn de architecten actief als vakjury en adviseren zij gemeentes in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Team

FAAM architects team:
Michiel Jobse, Jáchym van Erning, Orjad Verjoni, Leander Jansen,
Ralphf van Gendt, Eva Pabon, Judith de Blok, Zuzana Šperlová,
Geert-Jan Stoop, Gijs Loomans, Marlies Zuidam, Emile van Vugt

Samenwerkingspartners
FAAM architects werkt samen met de volgende partners:
Paul Goltstein, Bo.2 architectuur en stedenbouw
Harrie van Helmond, van Helmond Architecten,
Tom van Tuijn, Tom van Tuijn Stedenbouw,
HETHUIS

Actueel

30
jan

Nieuwbouw Aafje

Ontwerp voor de nieuwbouw aan de Meidoornsingel  is positief ontvangen door de Welstandscommissie Rotterdam. “De commissie waardeert de balans die is gevonden tussen de twee verschillende identiteiten en functies en de wijze waarop deze zich aan de singel en laan tot een nieuwe herkenbare identiteit vormen.”

De nieuwbouw voor 60 revalidatieplekken voor Aafje in combinatie met de nieuwe Verrijzeniskerk is sociaal maatschappelijke van groot belang in deze wederopbouwwijk. Koppelbare ruimtes worden multifunctioneel gebruikt waardoor er meerwaarde ontstaat voor zowel de parochiebezoekers als de ouderen. Beide functies zijn visueel met elkaar verbonden via een overkoepelend dak. Om beide identiteiten naar buiten toe tot uitdrukking te brengen wordt er zowel qua bouwmassa als qua gevelcompositie en materialisering een eigen architectuurtaal gevoerd.

Opdrachtgever: Stichting Aafje Thuiszorg Huizen
Zorghotels; 
Parochie H. Bernadette.
Team: ABC Nova; Nelissen Ingenieursbureau;
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs.

26
sep

Ambitieuze architect gezocht bij FAAM architects

Eindhovens bureau zoekt versterking per direct. 

FAAM architects is een middelgroot architectenbureau in Eindhoven dat werkzaam is aan diverse projecten in onderwijs, zorg, woningbouw en gebiedsontwikkeling. Wij werken in een open ateliersfeer aan projecten van verschillende schaal- en complexiteitsniveaus.

In verband met de groei van het aantal projecten zijn we op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons ontwerpteam.

Per direct zijn we op zoek naar een gemotiveerde en veelzijdige all round architect / bouwkundig ontwerper met minimaal 3 jaar ervaring. We zoeken hiervoor iemand die ervaring heeft met ontwerp en uitwerking in diverse fasen en die affiniteit heeft met detaillering en materialisering. 

Zorgvuldige architectuur vereist vanuit een integrale denkwijze aandacht vanuit de grote lijn tot detailniveau. Wij werken onze projecten veelal volledig uit tot werktekeningen voor en met onze opdrachtgevers. Dit gaat 3D met Archicad. Opgaves die we in BIM uitvoeren werken we veelal in Revit uit.

Ook contact met de opdrachtgever, andere adviseurs, producenten en bezoeken aan de bouw zijn voor ons vanzelfsprekend. Daarom beschik je over een open houding en een goede communicatie.

We blijven onszelf uitdagen en daarmee ontwikkelen qua architectuur, techniek en proces. Als jij ons kunt uitdagen vanuit jouw kennis en ervaring dan ben jij onze kandidaat!

Zoals je leest zijn we op zoek naar een veelzijdig mens.
En bieden we een gevarieerde en uitdagende baan in een inspirerende omgeving.

Als je geïnteresseerd bent, mail dan je reactie met CV naar:
info@FAAMarchitects.nl

Voor meer inlichtingen kun je ook telefonisch contact opnemen met
Emile van Vugt of Marlies Zuidam op 040-2963396.

07
sep

Tender gewonnen voor Bosrijk

Deze week is bekend gemaakt dat onze inzending ‘Outside – in’ winnaar is voor Bosrijk cluster 20.

De jury omschrijft het plan als volgt: “Door de spiegelende gevels ontstaat een spel van verschijnen en verdwijnen. De strategische zichtlijnen verankeren het gebouw op een overtuigende wijze aan de locatie en het landschap. ”

Goed voorbeeld van Regeneratief Bouwen en mooi dat wij de kans krijgen om dit ambitieuze ontwerp te realiseren!

31
aug

ervaren bouwkundig medewerker/BIM modeleur gezocht bij FAAM architects

Eindhovens bureau zoekt versterking per direct.

FAAM architects is een middelgroot architectenbureau in Eindhoven dat werkzaam is aan diverse projecten in onderwijs, zorg, woningbouw en gebiedsontwikkeling.
Wij werken in een open ateliersfeer aan projecten van verschillende schaal- en complexiteitsniveaus.

In verband met de groei van het aantal projecten zijn we op zoek naar een nieuwe aanwinst voor ons ontwerpteam.

Per direct zijn we op zoek naar een gemotiveerde en veelzijdige bouwkundig medewerker met minimaal 5 jaar ervaring. We zoeken hiervoor iemand die ervaring heeft met de technische uitwerking in diverse fasen vanaf het DO en die affiniteit heeft met detaillering en materialisering. Denkniveau HBO (dus gepassioneerd MBO met meer dan voldoende ervaring omarmen we zeker ook)

Zorgvuldige architectuur vereist aandacht voor bouwkunde, detaillering en productiewerk. Wij werken onze projecten veelal volledig uit tot werktekeningen voor en met onze opdrachtgevers. Het bureau werkt uiteraard alles 3D uit in met Archicad. Opgaves die we in BIM uitvoeren werken we veelal in Revit uit.
Ervaring met BIM modeleren in Revit is dan ook een must.
Ervaring met Archicad een pre.

Ook contact met de opdrachtgever, andere adviseurs, producenten en bezoeken aan de bouw zijn voor ons vanzelfsprekend voor deze rol. Daarom beschik je over een open houding en een goede communicatie.

We blijven onszelf uitdagen en daarmee ontwikkelen qua architectuur, techniek en proces. Als jij ons kunt uitdagen vanuit jou expertise om onze BIM kwaliteit te garanderen en te ontwikkelen, dan ben jij onze kandidaat.

Zoals je leest zijn we op zoek naar een veelzijdig mens.
En bieden we een gevarieerde, zelfstandige en uitdagende baan.

Als je geïnteresseerd bent, mail dan je reactie met CV naar:
info@FAAMarchitects.nl

Voor meer inlichtingen kun je ook telefonisch contact opnemen met
Emile van Vugt of Marlies Zuidam op 040-2963396

20
jun

‘OUTSIDE – IN’ naar eindronde Bosrijk

Met ons plan ‘Outside in’ zijn wij één van de twee finalisten voor cluster 20 in Bosrijk, Meerhoven. Met dit ontwerp stellen wij de beleving van het landschap centraal en houden wij de auto’s uit het zicht. Hiermee ontstaat er een tijdloos ontwerp voor deze belangrijke plek bij de binnenkomst in Bosrijk. Duurzaamheid, gezondheid en comfort vormen de leidraad voor de toekomstige bewoners van dit dubbele woonhuis. De gemeente beoordeelt komende tijd de plannen, de uitslag wordt verwacht in september. 

01
jun
30
mrt

Havenhoofd als Urban Playground!

Recent zijn de eerste schetsen gepubliceerd van de gebiedsvisie Havenhoofd. Tom van Tuijn Stedenbouw heeft samen met FAAM architects de eerste richtingen verkend van een integrale gebiedsvisie waarin ERFGOED, de GEZONDE STAD en LEISURE de kenmerkende thema’s zijn. De plek heeft potentie om uit te groeien tot een, voor Eindhoven, nieuw type verblijfsplek in de stad: een Urban Playground. Een plek dicht tegen het stadscentrum, maar met de kwaliteit van water en lange doorzichten. Dit geeft ook een extra aanleiding op het gebied van cultuurhistorie (terugbrengen cultuurhistorische betekenis van het Havenhoofd) en leisure (nieuwe stedelijke activiteiten). Verblijven aan het water is een nieuw type plein voor Eindhoven, waarmee het zich beter op de kaart zet op een internationaal podium.

De lineaire structuur van het Eindhovens kanaal verbindt als een ruggengraat allerlei locaties. Het kanaal is hierbij de Blauwe Corridor aan de oostzijde van de stad. De combinatie van verschillende planontwikkelingen zoals Marienhage, het NRE- en Picusterrein en DOK 040 vraagt om een stedenbouwkundige beschouwing die op basis van de deelplannen vooruit kijkt en samenhang geeft.  Het Havenhoofd heeft hierbij letterlijk een centrale positie.
Op basis van de analyse van de ruimtelijke karakteristieken en de relatie tussen bebouwing Kanaalfront en de achterliggende gebieden is er een stedenbouwkundige onderlegger voorgesteld voor  het gebied. Deze onderlegger bestaat uit het vastleggen van bestaande ontwikkelingen en het toevoegen van nieuwe bouwmassa’s waardoor er een bouwenvelop ontstaat met verspringende rooilijnen, lange zichtlijnen en meer verblijfskwaliteit langs de kades met een eigen identiteit en uitstraling.

De ecologische visie en de klimaatadaptieve ambities vormen de eerste input voor de verdere ontwikkeling van de visie.

ism. Tom van Tuijn Stedenbouw
participant: CRA Vastgoed

01
dec

oplevering Perron 073 Den Bosch

Door Heijmans Bouw is het project Perron 073 opgeleverd. Het complex met 38 stadsappartementen voor Amvest is direct gelegen aan het spoor naast station ’s Hertogenbosch.

Het vijflaags gebouw ligt op een smalle langgerekte plot en haakt letterlijk aan op zijn omgeving. Het gehoekte volume omsluit de entree zijde met balkons aan de Boschveldweg.

In het oog springend is het bijzondere metselwerkpatroon in de gevel aan de stationszijde. Strenge veiligheidseisen tav het spoor vroegen om een gesloten plofgevel. In samenwerking met Kiki van Eijk is de gesloten gevel verfraaid met een metselwerk verbijzondering. Het patroon staat voor de vluchtigheid van de ontmoeting van mensen. Passend bij het dynamische treinverkeer op het station. Banden staand ribbelmetselwerk worden aangevuld met handgeblazen glazen bollen uit de glasblazerij van Royal Leerdam Crystal

Een uitgebreid artikel over de totstandkoming van dit plan staat op de verhalenwebsite van Heijmans

03
okt

BO.2 Architectuur en Stedenbouw wordt ondergebracht bij FAAM architects.  

Wij krijgen de mooie kans om ons werkveld te verbreden door het portfolio van Paul Goltstein van BO.2 Architectuur en Stedenbouw over te nemen.

De afgelopen periode heeft Paul Goltstein van BO.2 gezocht naar een passend architectenbureau voor een samenwerking zodat hij zijn portfolio naar de toekomst toe kan continueren en zijn opdrachtgevers van dienst kan blijven. Paul en wij zien meerwaarde in een strategische samenwerking. Wij hebben dezelfde visie over de aanpak van het proces en de wijze van samenwerking met de opdrachtgever. De artistieke ontwerpattitude is context gericht waarbij innovatie op het gebied van architectuur, techniek en materiaal centraal staat.

Het door Paul Goltstein opgebouwde oeuvre van sport-, onderwijs-, zorg- en utiliteitsgebouwen vormt een mooie en vanzelfsprekende aanvulling op ons werk. Hiermee bouwen we verder aan een betrokken en solide bureau dat in de volledige breedte actief is.

De projecten die in nauwe samenwerking met Paul worden ontworpen vallen onder de naam FAAM – BO.2 architects. Paul blijft de komende tijd actief betrokken bij de lopende projecten zodat de overgang geleidelijk en vanzelfsprekend zal plaatsvinden. Over 2 jaar vloeit FAAM – BO.2 over in FAAM architects.

Vanaf 1 oktober 2017 komt het team van BO.2 Architectuur en Stedenbouw met veel enthousiasme ons ontwerpteam versterken vanuit ons atelier aan de Apparatenfabriek te Strijp S in Eindhoven.

11
sep

IKC De Geluksvogel winnaar van de Victor de Stuersprijs 2017

IKC De Geluksvogel is de winnaar van de Victor de Stuersprijs 2017, de architectuurprijs van Maastricht. Het project heeft zowel de vak- als de publieksprijs gewonnen. Het Integraal Kind Centrum ‘De Geluksvogel’ is gerealiseerd voor opdrachtgever Scholenstichting MosaLira aan de Balijeweg. Het IKC biedt onderdak aan een basisschool, bibliotheek, peuterspeelzaal en gymzaal.

Het IKC is vormgegeven vanuit een onderwijsvisie gebaseerd op digitaal onderwijs. Het gebouw is een directe vertaling van deze onderwijsvisie: de klaslokalen staan in het interieur in directe open verbinding met de centrale bijeenkomstruimte. Hiernaast vormen milieu-educatieve aspecten een onlosmakelijk onderdeel van de leerdoeleinden. Dit concept van milieubewust lesgeven komt terug op allerlei niveaus, van de digitale lesomgeving tot het gebouw.

Het beplantingsvoorstel is vormgegeven in nauw overleg met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Ook het schoolplein heeft verschillende zones waar kinderen de natuur kunnen ontdekken door lekker te experimenteren met bouwen en objecten.

Opdrachtgever Scholenstichting MosaLira.

Fotografie Bas Gijselhart, BASE Photography

FAAM architects, for architecture and more, i.s.m. M. Terzibasiyan.

Aannemer BMV uit Veldhoven

Contact

Torenallee 32-14
5617 BD Eindhoven
The Netherlands

T +31(40) 296 33 96
info@faamarchitects.nl