Creative solutions.

Creative ideas.

Creative design.

Projecten

  • All
  • woningbouw
  • onderwijs
  • openbare gebouwen
  • villa's
  • transformaties
  • sport
  • zorg
  • utiliteitsbouw

Over ons

Introductie

FAAM architects is een middelgroot bureau met een brede ervaring op het gebied van woningbouw, onderwijs, sport, zorg en transformaties.

For Architecture and More: het architectenbureau richt zich op alle schaalniveaus: ‘van stoel tot stad’. Hiernaast gaat het bureau bewust de dialoog aan met partners en wordt samenwerking gezocht om op diverse schaalniveaus te opereren.


Architectuurvisie

for ARCHITECTURE and more

Ons bureau maakt verrassende en eigentijdse architectuur. Wij hebben passie voor  ons vak en proberen het unieke van elke opdracht tot uitdrukking te brengen.

De fascinatie voor de plek en de mens vormen onze inspiratie. Centraal bij het ontwerpen staat het creëren van een plek om te verblijven. In de relatie tussen die plek en de directe context ontstaat er betekenisvolle architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke ervaring en het materiaalgebruik, omdat het ons gaat om de beleving van architectuur. Vorm, reliëf, kleur en schaduwwerking van materialen leiden tot gebouwen die tastbaar worden in de beleving.

De projecten van FAAM architects zijn veelvuldig gepubliceerd in binnen- en buitenland en er zijn diverse architectuurprijzen gewonnen zoals de Architectuurprijs van Eindhoven (Dirk Roosenburgprijs 2016), Scholenbouwprijs België (Arch School Awards Future Projects 2011), Welstandsprijs Brabant (wonen & zorg 2008) en nominaties voor World Architecture Festival (Barcelona en Singapore) en The Plan Award (Italië).

Wij ontwerpen positieve, inspirerende gebouwen die op een optimistische wijze leiden tot een kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving.


Werkwijze

for architecture and MORE

De betekenisvolle architectuur ontstaat doordat het bureau het proces zelf als middel inzet om te komen tot een hoger doel. In de zoektocht naar innovatie wordt het experiment aangegaan. De kracht van het bureau zit in de onderlinge betrokkenheid van het gehele team om te komen tot een gezamenlijke ontwerpoplossing. Jeugdig elan in combinatie met jarenlange ervaring om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen.

Het bureau beperkt zich niet alleen tot het ontwerpen van ruimtes en gebouwen, maar zoekt bewust de dialoog op met alle partners om gezamenlijk vorm te geven aan de wensen en het ontwerpproces. Het ontwerp wordt hiermee het resultaat van een open dialoog.


BO.2 Architectuur en Stedenbouw wordt ondergebracht bij FAAM architects.   

De afgelopen periode heeft Bo.2 gezocht naar een passend architectenbureau voor een samenwerking zodat het portfolio van Bo.2 naar de toekomst toe kan continueren. Bo.2 en FAAM architects zien meerwaarde in een strategische samenwerking. Beide bureau’s hebben dezelfde visie over de aanpak van het proces en de wijze van samenwerking met de opdrachtgever.

De artistieke ontwerpattitude is context gericht waarbij innovatie op het gebied van architectuur, techniek en materiaal centraal staat. Het door Paul Goltstein opgebouwde oeuvre van sport-, onderwijs-, zorg- en utiliteitsgebouwen vormt een mooie en vanzelfsprekende aanvulling op het werk FAAM architects. Hiermee bouwt FAAM architects verder aan een betrokken en solide bureau dat in de volledige breedte actief is.

 

More

for architecture and MORE

FAAM architects gelooft in  de versterking van het proces om te komen tot verbeteringen en duurzame oplossingen. In nauw overleg met partners wordt gezocht naar innovatie in de ontwerp- en bouwkolom. De volgende samenwerkingen hebben geleid en leiden tot innovaties.

– HETHUIS is een voorbeeld van ketenintegratie voor woningbouw waarbij de eindgebruikers direct betrokken zijn. Met deze keten zijn diverse vrijstaande woningen; tweekappers en kleinschalige woningbouwprojecten gerealiseerd. HETHUIS is voor FAAM architects een living lab voor nieuwe concepten en innovaties.

– FAAM architects werkt samen met haar projectpartners met nieuwe technieken en materialen op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er in samenwerkingsvormen met aannemers in Design, Build & Maintain constructies gebouwen gerealiseerd, die volledige energieneutraal zijn en toonaangevend zijn in Nederland.

– FAAM architects heeft een eigen kijk op het inweven van private kwaliteitsborging in het ontwerp en bouwproces. In de ketensamenwerking HETHUIS worden bijvoorbeeld alle projecten gecertificeerd aangevraagd, gebouwd en opgeleverd met private kwaliteitsborging. We onderstrepen hiermee onze deskundigheid en de kwaliteit van de opgeleverde bouw.

– FAAM architects heeft een eigen kijk op BIM. Samen met haar partners in de uitvoering en opdrachtgevers wordt gewerkt aan diverse BIM projecten met Revit en Archicad.

– In nauwe samenwerking met toeleveranciers adviseren en initiëren wij in onderzoek op het gebied van productontwikkeling dat onder meer heeft geleid tot geïntegreerde zonnepanelen en unieke bakstenen met een onderscheidende vorm en reliëf.

Expertise

Wij verrichten alle werkzaamheden in het proces vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de bouwbegeleiding en de oplevering.

Door unieke specialisaties en vakkennis worden de architecten van FAAM regelmatig gevraagd om als gastspreker op te treden bij symposia over architectuur, gecertificeerd indienen en aardbevingsbestendig bouwen door kennisinstituten en Universiteiten in binnen – en buitenland. Hiernaast zijn de architecten actief als vakjury en adviseren zij gemeentes in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Team

FAAM architects team:
Michiel Jobse, Jáchym van Erning, Orjad Verjoni, Leander Jansen,
Ralphf van Gendt, Eva Pabon, Judith de Blok, Zuzana Šperlová,
Geert-Jan Stoop, Gijs Loomans, Marlies Zuidam, Emile van Vugt

Samenwerkingspartners
FAAM architects werkt samen met de volgende partners:
Paul Goltstein, Bo.2 architectuur en stedenbouw
Harrie van Helmond, van Helmond Architecten,
Tom van Tuijn, Tom van Tuijn Stedenbouw,
HETHUIS

Actueel

04
sep

Genomineerd voor Architectuurprijs Maastricht!

Integraal Kind Centrum ‘De Geluksvogel’ is genomineerd voor de Victor de Stuersprijs 2017.

De nieuwbouw van deze brede school met bibliotheek, peuterspeelzaal en gymzaal is gerealiseerd voor opdrachtgever Scholenstichting Mosa Lira. In december 2016 is het gebouw opgeleverd.
Vernieuwend aan het gebouw is met name de onderwijsvisie die is gebaseerd op digitaal onderwijs en op milieu-educatieve aspecten. Het dakterras en de avontuurlijk aangelegde speelplaats zijn integraal betrokken bij het onderwijs. Het beplantingsvoorstel is vormgegeven in nauw overleg met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie.

Fotografie Bas Gijselhart, BASE Photography
FAAM architects, for architecture and more, i.s.m. M. Terzibasiyan.

16
jun

nominatie Dirk Roosenburgprijs 2017

Karel de Grotelaan genomineerd voor Dirk Roosenburgprijs 2017

In een Design, Construct, Build and Maintenance process in opdracht van Heijmans voor Woonbedrijf ontwierpen we samen met de ‘groene’ huurders nieuwe woningen met maximale aandacht voor energiezuinigheid en groene aankleding, een binnen de wederopbouwcontext passende vormgeving. Naast reguliere huurders is hierbij ook plaats voor aangepaste woningen (stichting de Bastide) voor mensen met een autistische achtergrond.

Het plan is gecertificeerd aangevraagd en is gebouwd met private kwaliteitsborging.
We kunnen niet wachten tot ook het groenplan gerealiseerd is (de ventweg gaat vervallen) en de gebouwen in het groen nog beter tot hun recht komen.

Na beoordeling van de jury volgt een stemronde voor het publiek. Op vrijdag 27 oktober zal de uitslag bekend gemaakt worden.

Fotografie Bas Gijselhart, BASE Photography
 

16
jun

Start bouw Parktuinen, De Lanen

Met een feestelijk moment is afgelopen woensdag 14 juni de start bouw van fase 1 van Parktuinen ingeluid, gelegen in de Grootte Wielen.

In opdracht van Hoedemakers heeft FAAM architects in een team met een stedebouwkundige en twee andere architectenbureau’s aan dit diverse woningbouwplan mogen werken. Van sociale huurwoningen (nul op de meter), rijwoningen, twee en driekappers tot vrijstaande woningen.

 

08
jun

verhuisbericht

FAAM architects verhuist naar de Apparatenfabriek Strijp S

Vanaf maandag 12 juni 2017 is ons bureau gevestigd in de Apparatenfabriek op Strijp S. We betrekken een grotere ruimte op de vijfde verdieping met uitzicht op de skyline van het centrum van Eindhoven.

Harrie van Helmond, van Helmond architecten verhuist ook naar deze locatie.

Het nieuwe adres wordt:
Torenallee 32-14
5617 BD Eindhoven

tel: 040-2963396 (ongewijzigd)
in verband met de verhuizing op vrijdag 9 juni zijn we die dag niet bereikbaar.

01
jun

Bergen Binnen

THE FUTURE IS NOW!
Veranderende tijden vragen om onconventionele perspectieven, nieuwe samenwerkingen en om een hartveroverende en oprechte aanpak. Daarom is het nu tijd om op een andere manier naar gebiedsontwikkeling te kijken. Het aanbieden van een bouwproduct en daarbij (indirect) zeggen “take it, or leave it” is verleden tijd. Wij pleiten voor een intrinsieke gebiedsontwikkeling en wel op alle vlakken.
Deze aanpak resulteert in een gebied dat zich over een lange termijn in waarde gaat ontwikkelen door ‘kwartier maken’ en het starten van een interactief proces. Hiervoor werken wij samen met partijen die geloven in de potentie van deze plek en zich hier ook langdurig aan willen verbinden. In deze langdurige verbintenis zit ook de betrokkenheid om de openbare ruimte hoogwaardig te maken en de sociale cohesie te versterken. Slim verstedelijken dus!

DNA VAN DE BERGEN
De Bergen is een echte stadswijk met een menselijke maat en deze sfeer wordt versterkt door de baksteenarchitectuur. De ontspannen mix tussen wonen, detailhandel en horeca maken het vandaag de dag tot een populaire wijk. Altijd ondernemend en met veel stedelijk leven.
Een nieuwe ontwikkeling heeft de keuze om aan te sluiten bij de kwaliteiten van De Bergen of een andere weg in te slaan. Omdat de sfeer en het karakter van De Bergen waardevol en uniek zijn voor Eindhoven, hebben wij een plan ontworpen dat dichtbij de aard van de plek blijft. Een plan wat zich bewust is van de betekenis en past bij het DNA van De Bergen.
Het plan introduceert bewust geen nieuwe grote structuur maar voegt zich in de context. Het maakt De Bergen ‘af’ door zich te schikken naar het bouwblok en door het gebruik van een gevarieerde baksteenarchitectuur. Binnenin deze bakstenen gevels ligt de ranke toren, verborgen als een helder kristal dat men pas ontdekt bij binnenkomst in het gebied. De middelhoge toren heeft een transparante structuur die in contrast staat met de bakstenen gevels en wanden van het plein. De plint van de plandelen met een publieke functie is grotendeels transparant voor een maximale interactie van binnen met buiten.

DUURZAAMHEID
De straten, pleinen en daken worden ingezet om een nieuw ecosysteem te creëren. Het samengaan van stad en natuur wordt hierdoor ‘voelbaar’ en dit motiveert stadsbewoners om het duurzaamheidsidee verder zelf in te vullen. Wonen aan mooie, groene en rustiger plekken in een dynamische binnenstad is een grote kwaliteit. De Deken van Somerenstraat wordt de eerste klimaatstraat van Eindhoven door ruimte te maken voor waterbuffering in combinatie met een ecologische groenstrook met verschillende soorten bomen en planten. Samen met het ecologische schoolplein geeft het de straat een groen karakter.

DAKLANDSCHAP
Het plan biedt een informeel en boeiend daklandschap met een stelsel van terrassen, opbouwen en serres. Zowel ruime privéterrassen, zoals op het terrasgebouw aan de Edenstraat, als collectieve en openbare daken. Het daklandschap op het binnengebied wordt openbaar toegankelijk met brede trappen, als nieuw park voor de Bergen. Er wordt gedacht aan een proeftuin, een speelplek en een veld voor urban sports.
Verrassende elementen zijn de dakopbouwen. Nieuwe woonvormen als Tiny Houses en design-houses, lichte paviljoens en kasachtige structuren lijken te zijn geland op het dak. Met ruimte voor het experiment met een panoramisch uitzicht op de veranderende skyline van Eindhoven. Deze ‘bouwlaag’ manifesteert zich nadrukkelijk als design. Ruimtelijk gezien is het daklandschap de onconventionele laag die zeer goed past bij de Eindhovense mentaliteit en het karakter van de stad. In de avonduren lichten zij op en vormen zij samen met de toren een nieuwe krans van licht in de skyline van de lichtstad.

Consortium Stuijvesant CS: Arom – Tom van Tuijn Stedenbouw –FAAM architects

17
mrt

FAAM architects is geselecteerd voor eindronde voor het project DVSS in Eindhoven !

Vandaag is bekend gemaakt dat het consortium van Stuijvesant Wealth Strategy, Juridisch adviesbureau Arom, Tom van Tuijn Stedenbouw & FAAM architects is geselecteerd voor de eindronde van het project Deken van Somerenstraat in Eindhoven.

In totaal zijn er 19 plannen ingediend door 17 geïnteresseerde marktpartijen voor deze prominente locatie tegen de binnenstad aan. De selectie commissie heeft punten toegekend aan de ontwerpen voor diverse aspecten, zoals aanpak van het proces, duurzaamheid, inspelen op gemeentelijke ambities, de financiële bieding en het aanbod sociale huurwoningen.

In totaal zijn er 3 ontwerpteams geselecteerd voor de eindronde. De andere ontwerpteams zijn MVRDV uit Rotterdam & Iris advies & Bouwinvest  voor SDK Vastgoed en NL architects uit Amsterdam & Studio Maks & MTD landschapsarchitecten voor Heijmans Vastgoed.

Stedenbouwkundige Tom van Tuijn en FAAM architects vormen hierbij een typisch Eindhovens ontwerpteam dat de eer heeft om in de eindronde een ontwerp te mogen maken voor deze locatie die vanuit het verleden een grote betekenis heeft voor Eindhoven.

De komende maanden werken de ontwerpteams de ingediende voorstellen verder uit en eind mei worden de definitieve ontwerpen ingediend.

10
feb

nieuw project De kleine aarde

Duurzame en innovatieve gestapelde woningbouw in massief hout op
De kleine aarde te Boxtel

Voor Heijmans bouw NV en woningstichting Sint Joseph werkt FAAM architects aan een zeer duurzaam en innovatief massief houtbouw appartementengebouw op De kleine aarde te Boxtel. Naast deze boeiende en uitdagende opdracht poetsen we de ruwe diamant die De kleine aarde nu is weer op.  We doen dat in een open proces samen met alle participanten, gemeente, gebruikers en omgeving. De kleine aarde zal een aantrekkelijk, openbaar landschapspark worden waarin gewoond, gewerkt, gerecreëerd en geleerd gaat worden. FAAM architects spart over dit plan met Tom van Tuijn Stedebouw.

in opdracht van Heijmans Bouw NV; Afnemer: woningstichting Sint Joseph

10
feb

Start bouw Nieuwe School Uithuizen

De bouw van de Nieuwe School Uithuizen in het Boukemapark is gestart! Drie bestaande basisscholen worden voorzien van nieuwe huisvesting die prachtig is gelegen aan de zuidwest rand van Uithuizen; op de grens van stad en platteland.
Het gebouw vormt het nieuwe onderkomen van basisscholen OBS Brunwerd, CBS Koning Willem- Alexander en RKB de Schelp. De school is ontworpen met drie vleugels en een centrale binnenruimte voor ontmoetingen en bijeenkomsten. Deze centrale binnenruimte is een  sociaal hart dat in de avonduren en na schooltijd multifunctioneel wordt gebruikt voor sport- en buurtverenigingen.

Deze school in gemeente Eemsmond is volledig aardbevingsbestendig.

ontwerp: FAAM architects i.s.m. Oving Architekten & M. Terzibasiyan
bouw: HESCO Bouw in opdracht van: Gemeente Eemsmond

10
feb

Bellen blazen voor Perron 073

Voor een kunstwerk van Kiki van Eijck zijn door Royal Leerdam Crystal glazen bellen geblazen door de meester glasblazer. Deze bellen worden verwerkt in verbijzonderd metselwerk in een gevel van een appartementengebouw te Den Bosch. Dit kunstwerk wordt zichtbaar op een prominente gevel aan de spoorzijde. Hier is een bijzondere samenwerking ontstaan tussen Kiki van Eijk en  FAAM architects. Aanleiding voor de positie van het kunstwerk ligt in de veiligheidseisen rondom de spoorzone: bij een eventuele calamiteit blijft het gebouw staan en is de veiligheid van de bewoners gegarandeerd.

In opdracht van Heijmans Vastgoed; Bouw : Heijmans Bouw NV. Afnemer: Amvest

10
feb

Oplevering IKC De Geluksvogel Maastricht

Eind 2016 heeft de oplevering plaatsgevonden van Integraal Kind Centrum ‘De Geluksvogel’ in Maastricht.

De nieuwbouw biedt onderdak aan een basisschool, gymnastiekzaal, een buitenschoolse opvang en een bibliotheek. De gebruikers combineren milieubewust en digitaal lesgeven om een nieuw niveau in het onderwijs te bereiken.

Milieu educatieve aspecten vormen hier een onlosmakelijk onderdeel van de leerdoeleinden.  Dit concept komt terug op alle niveaus: van de virtuele omgeving van de lessen tot de fysieke omgeving. Het dakterras en de avontuurlijke speelplaats worden integraal betrokken bij het onderwijs en zijn vormgegeven in nauw overleg met het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie. Ook het schoolplein heeft verschillende zones waar kinderen de natuur kunnen (her)ontdekken door lekker te experimenteren met bouwen en objecten.  Deze vernieuwende onderwijsvisie gebaseerd op digitaal onderwijs heeft daarom geleid tot het bijzondere gebouw.

De feestelijke opening zal plaatsvinden op 8 april.

ontwerp FAAM architects ism M. Terzibasiyan
Opdrachtgever: Scholenstichting MosaLira
Bouw: BMV B.V. 

Contact

Torenallee 32-14
5617 BD Eindhoven
The Netherlands

T +31(40) 296 33 96
info@faamarchitects.nl