Creative solutions.

Creative ideas.

Creative design.

Projecten

  • All
  • woningbouw
  • onderwijs
  • openbare gebouwen
  • villa's
  • transformaties
  • sport
  • zorg
  • utiliteitsbouw

Over ons

Introductie

FAAM architects is een middelgroot bureau met een brede ervaring op het gebied van woningbouw, onderwijs, sport, zorg en transformaties.

For Architecture and More: het architectenbureau richt zich op alle schaalniveaus: ‘van stoel tot stad’. Hiernaast gaat het bureau bewust de dialoog aan met partners en wordt samenwerking gezocht om op diverse schaalniveaus te opereren.


Architectuurvisie

for ARCHITECTURE and more

Ons bureau maakt verrassende en eigentijdse architectuur. Wij hebben passie voor  ons vak en proberen het unieke van elke opdracht tot uitdrukking te brengen.

De fascinatie voor de plek en de mens vormen onze inspiratie. Centraal bij het ontwerpen staat het creëren van een plek om te verblijven. In de relatie tussen die plek en de directe context ontstaat er betekenisvolle architectuur. Veel aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke ervaring en het materiaalgebruik, omdat het ons gaat om de beleving van architectuur. Vorm, reliëf, kleur en schaduwwerking van materialen leiden tot gebouwen die tastbaar worden in de beleving.

De projecten van FAAM architects zijn veelvuldig gepubliceerd in binnen- en buitenland en er zijn diverse architectuurprijzen gewonnen zoals de Architectuurprijs van Eindhoven (Dirk Roosenburgprijs 2016), Scholenbouwprijs België (Arch School Awards Future Projects 2011), Welstandsprijs Brabant (wonen & zorg 2008) en nominaties voor World Architecture Festival (Barcelona en Singapore) en The Plan Award (Italië).

Wij ontwerpen positieve, inspirerende gebouwen die op een optimistische wijze leiden tot een kwaliteitsverbetering van onze leefomgeving.


Werkwijze

for architecture and MORE

De betekenisvolle architectuur ontstaat doordat het bureau het proces zelf als middel inzet om te komen tot een hoger doel. In de zoektocht naar innovatie wordt het experiment aangegaan. De kracht van het bureau zit in de onderlinge betrokkenheid van het gehele team om te komen tot een gezamenlijke ontwerpoplossing. Jeugdig elan in combinatie met jarenlange ervaring om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen.

Het bureau beperkt zich niet alleen tot het ontwerpen van ruimtes en gebouwen, maar zoekt bewust de dialoog op met alle partners om gezamenlijk vorm te geven aan de wensen en het ontwerpproces. Het ontwerp wordt hiermee het resultaat van een open dialoog.


BO.2 Architectuur en Stedenbouw wordt ondergebracht bij FAAM architects.   

De afgelopen periode heeft Bo.2 gezocht naar een passend architectenbureau voor een samenwerking zodat het portfolio van Bo.2 naar de toekomst toe kan continueren. Bo.2 en FAAM architects zien meerwaarde in een strategische samenwerking. Beide bureau’s hebben dezelfde visie over de aanpak van het proces en de wijze van samenwerking met de opdrachtgever.

De artistieke ontwerpattitude is context gericht waarbij innovatie op het gebied van architectuur, techniek en materiaal centraal staat. Het door Paul Goltstein opgebouwde oeuvre van sport-, onderwijs-, zorg- en utiliteitsgebouwen vormt een mooie en vanzelfsprekende aanvulling op het werk FAAM architects. Hiermee bouwt FAAM architects verder aan een betrokken en solide bureau dat in de volledige breedte actief is.

 

More

for architecture and MORE

FAAM architects gelooft in  de versterking van het proces om te komen tot verbeteringen en duurzame oplossingen. In nauw overleg met partners wordt gezocht naar innovatie in de ontwerp- en bouwkolom. De volgende samenwerkingen hebben geleid en leiden tot innovaties.

– HETHUIS is een voorbeeld van ketenintegratie voor woningbouw waarbij de eindgebruikers direct betrokken zijn. Met deze keten zijn diverse vrijstaande woningen; tweekappers en kleinschalige woningbouwprojecten gerealiseerd. HETHUIS is voor FAAM architects een living lab voor nieuwe concepten en innovaties.

– FAAM architects werkt samen met haar projectpartners met nieuwe technieken en materialen op het gebied van duurzaamheid. Zo zijn er in samenwerkingsvormen met aannemers in Design, Build & Maintain constructies gebouwen gerealiseerd, die volledige energieneutraal zijn en toonaangevend zijn in Nederland.

– FAAM architects heeft een eigen kijk op het inweven van private kwaliteitsborging in het ontwerp en bouwproces. In de ketensamenwerking HETHUIS worden bijvoorbeeld alle projecten gecertificeerd aangevraagd, gebouwd en opgeleverd met private kwaliteitsborging. We onderstrepen hiermee onze deskundigheid en de kwaliteit van de opgeleverde bouw.

– FAAM architects heeft een eigen kijk op BIM. Samen met haar partners in de uitvoering en opdrachtgevers wordt gewerkt aan diverse BIM projecten met Revit en Archicad.

– In nauwe samenwerking met toeleveranciers adviseren en initiëren wij in onderzoek op het gebied van productontwikkeling dat onder meer heeft geleid tot geïntegreerde zonnepanelen en unieke bakstenen met een onderscheidende vorm en reliëf.

Expertise

Wij verrichten alle werkzaamheden in het proces vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de bouwbegeleiding en de oplevering.

Door unieke specialisaties en vakkennis worden de architecten van FAAM regelmatig gevraagd om als gastspreker op te treden bij symposia over architectuur, gecertificeerd indienen en aardbevingsbestendig bouwen door kennisinstituten en Universiteiten in binnen – en buitenland. Hiernaast zijn de architecten actief als vakjury en adviseren zij gemeentes in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Team

FAAM architects team:
Michiel Jobse, Jáchym van Erning, Orjad Verjoni, Leander Jansen,
Ralphf van Gendt, Eva Pabon, Judith de Blok, Zuzana Šperlová,
Geert-Jan Stoop, Gijs Loomans, Marlies Zuidam, Emile van Vugt

Samenwerkingspartners
FAAM architects werkt samen met de volgende partners:
Paul Goltstein, Bo.2 architectuur en stedenbouw
Harrie van Helmond, van Helmond Architecten,
Tom van Tuijn, Tom van Tuijn Stedenbouw,
HETHUIS

Actueel

08
feb

Start FAAM architects !

 

Vandaag, 8 februari,  zijn wij gestart met FAAM architects, for architecture and more.

Vanuit een eenduidige visie over contextuele architectuur en de benadering van de opgave hebben Marlies Zuidam en Emile van Vugt de samenwerking opgezocht. Wij ontwerpen niet alleen positieve gebouwen ter verbetering van de leefomgeving, maar wij zoeken de samenwerking op met partners en gebruikers om op een nieuwe manier te komen tot een duurzame leefomgeving.

Samen met het ontwerpteam staan wij voor je klaar voor nieuwe ontwerpopdrachten en initiatieven in ons atelier in de Torenallee op Strijp S!

Continue Reading..

Contact

Torenallee 32-14
5617 BD Eindhoven
The Netherlands

T +31(40) 296 33 96
info@faamarchitects.nl