Brede school Boukemapark

onderwijs / openbare gebouwen

Opdrachtgever
Gemeente Eemsmond
Omvang
Circa 2600 m2
Programma
3 basisscholen met buitenschoolse opvang
Adviseur constructie
Dijkhuis
Aannemer
Hesco
Status
In aanbouw
Ontwerp
FAAMarchitects ism Oving Architekten

De nieuwbouw van de Brede School is onderdeel van de aanleg van het Boukemapark. Een park met speel- , sport- en recreatieve voorzieningen voor jong en oud aan de zuidwest rand van Uithuizen; op de grens van stad en platteland.
Drie bestaande basisscholen (OBS Brunwerd, R.K. Basisschool De Schelp en de Christelijke Basisschool Willem- Alexander) worden hier voorzien van nieuwe huisvesting. Het gebouw is ontworpen als één brede school die onderdak biedt aan en samenwerking kan bevorderen tussen drie verschillende scholen. De school is georganiseerd in drie vleugels en een centrale binnenruimte voor bijeenkomsten. Deze centrale binnenruimte is een sociaal hart dat multifunctioneel wordt gebruikt voor sport- en buurtverenigingen.
Het thema generiek en specifiek balanceren met elkaar in dit gebouw: elke school heeft een eigen onderwijssysteem en de drie vleugels zijn in zekere zin uniek en specifiek hiervoor ontworpen. Anderzijds zijn er op de lange termijn verschuivingen te verwachten en moet elke vleugel wel eenvoudig kunnen worden aangepast voor een nieuwe functie.
Op de eerste verdieping liggen in elke vleugel centrale leerpleinen voor projectgebonden onderwijs buiten de klaslokalen. De wanden tussen de klaslokalen en deze leerpleinen zijn maximaal transparant om de leerplekken optimaal met elkaar te verbinden.
De uitdrukkingsvorm van dit gebouw is geïnspireerd op de horizontaliteit van het open landschap. De aanwezigheid van de wolken en het uitzicht over het gecultiveerde vlakke landschap heeft geleid tot het gevelconcept: het landschap wordt maximaal ervaarbaar gemaakt.
De scholen delen het gebouw en er is voor gekozen om niet elke school te voorzien van een eigen uitstraling, maar om te komen tot een uniforme uitstraling voor de drie scholen samen. De beeldtaal versterkt hiermee de gezamenlijkheid.