Duurzame woonwijk Uden

woningbouw

Opdrachtgever
Haegens Vastgoed
Programma
Stedenbouwkundig ontwerp en 61 woningen
Status
Besloten prijsvraag
Ontwerp
FAAM architects ism
Patrick Fransen, NOAHH en
Misak Terzibasiyan

De Haagen is een stedenbouwkundig ontwerp met 61 duurzame woningen aan de rand van de gemeente Uden. Duurzaamheid houdt onder meer in dat de stedenbouwkundige opzet een harmonieus geheel vormt met het omringende landschap (natuur, ecologie, cultuurhistorie). Dat is direct zichtbaar door het terugbrengen van de verharding, een efficiënte ontsluiting en het wonen in een groene setting.
Vanuit een centraal plein heeft men toegang tot vijf erven met woningen die zijn omzoomd met groene hagen. De landschappelijke beleving is sterk: groene aders dringen diep door in het plangebied, zodanig dat de parkbeleving al in de woonwijk aanwezig is: men woont overal in het park. Deze woonvorm is geïnspireerd op de oude hoeves en buurtschappen aan de linten naar Uden en in het landschap. De schaal van de verkaveling en de belangrijkste aders komen voort uit oude verkavelingspatronen van voor de landinrichting.
Oprechte duurzaamheid prevaleert boven zichtbare duurzaamheid: de woningen zijn duurzaam van zichzelf door middel van maximale vraagbeperking met passieve maatregelen. Duurzaamheid wordt hierbij niet alleen bepaald door de lange levensduur, oriëntatie en eenvoudige gebouwopzet, maar bovenal door de leefbaarheid. Een duurzaam plan is ook een sociale buurt, die uitnodigt tot ontmoeten, communicatie, interactie en inspiratie.