Havenstraat, Eindhoven

woningbouw

Opdrachtgever
Synergie B.V.
Programma
woningbouw, 24 appartementen
Aannemer
Moeskops Bouwbedrijf
Adviseur constructie
JV2 Bouwadvies BV
Status
Opgeleverd 2009

Het Eindhovens kanaal stopt bij de Dommel. Precies daar, tussen de restanten van vroege industriële en woonbebouwing en met zicht op de toegang naar de binnenstad, is een nieuw woonblok gebouwd.

Het bouwvolume richt zich stedebouwkundig en architectonisch naar de naastgelegen bebouwing en toekomstige bebouwingsmogelijkheden. Het eenvoudige prismatische bouwvolume heeft een verfijnde nuancering gekregen in de bijzondere baksteenprofilering. Dit is een verwijzing naar de in de wijk voorkomende baksteenbouw uit ’t begin van de vorige eeuw. Het witte keimvlak legt de link met het naastliggende gemeentelijk monument. Voor nautici is te zien dat de perforaties van de uitvalbeveiligingen de seinvlaggen van schepen uitbeelden.