Karel de Grotelaan, Eindhoven

woningbouw

Opdrachtgever
Heijmans Bouw BV en Woonbedrijf
Programma
56 appartementen, 12 zorgappartementen en 14 grondgebonden woningen
Adviseur constructie
Goudstikker – de Vries
Aannemer
Heijmans Bouw BV
Plantoetser gecertificeerde toets
Nieman Kwaliteitsborging
Status
opgeleverd 2015
Vermelding
nominatie Dirk Roosenburg prijs 2017
Fotografie
BASE photography

In een Design, Construct, Build and Maintenance process ontwierpen we samen met de ‘groene’ huurders nieuwe woningen met maximale aandacht voor energiezuinigheid, een groene aankleding, een binnen de wederopbouwcontext passende vormgeving. Naast reguliere huurders is hierbij ook plaats voor aangepaste woningen voor mensen met een autistische achtergrond. De omgevingsvergunning wordt aangevraagd middels een gecertificeerde plantoets.