ZMOK Parcours, Tilburg

onderwijs

Ontwerp
BO.2 architectuur en stedebouw
Status
opgeleverd

De Z.M.O.K. school Parcours in Tilburg (school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) presenteert zich als een robuust, maar verfijnd gebouw. De gevel is opgebouwd uit twee steensoorten, grof en fijn van textuur. Het metselwerkpatroon verwijst naar het gevlochten matje: een geweven materiaal dat structuur en bescherming symboliseert. Structuur is wat deze groep kinderen heel hard nodig heeft. De materialisering is zowel buiten als binnen consequent doorgevoerd, waardoor de voor het Z.M.O.K. – onderwijs gewenste rust en prikkelarme omstandigheden ontstaan. De school is naadloos in de omgeving ingepast, zodat zij een vanzelfsprekende toevoeging vormt aan het stedelijk weefsel.