Samenbouwen, Waterrijk Eindhoven

woningbouw

Opdrachtgever
HETHUIS
Programma
9 woningen
Adviseur constructie
Vervest
Aannemer
Bouwpartners Valkenswaard
Status
2014 – heden

Samen bouwen gaat niet over het letterlijke bouwen, maar over particulieren die inschrijven voor het door ons voor-ontworpen woonproject en samen het ontwerp verfijnen en er vervolgens gaan wonen. Het gaat hier om een zogenaamd kamerkavel in Waterrijk. We hebben de gemeente voorgesteld om hier een proef te doen met een budgettair en programmatisch interessantere variant. Budgettair is geschakelde bouw economischer en programmatisch is een ordening met gemeenschappelijke buitenruimtes en betrokkenheid op elkaar geheel anders dan de grote individuele woningen op kleine kavels, de meesten omgeven door privacyhekken.
De architectuur toont een losse case-study-achtige ensemble van 9 geschakelde woningen aan een centrale doorgang en twee nabijgelegen vrijstaande woningen. De patio’s van de woningen zijn afgeschermd van het gemeenschappelijk groen.