Waterland 24, Eindhoven

villa's

Opdrachtgever
dhr. Spronken
Programma
particuliere woning
Adviseur constructie
Adviesbureau Snijders
Adviseur installatie
Nelissen ingenieursbureau
Aannemer
Bouwservice Roggel B.V.
Status
opgeleverd in 2009
Vermelding
gepubliceerd in Architectenweb Magazine nr. 33
Fotografie
BASE photography

Binnen de prettig strenge randvoorwaarden van het beeldkwaliteitsplan van architectuurstudio Hertzberger voor de bouw van vrijstaande woningen in de Vinexwijk Meerhoven, is een eenvoudig bouwvolume ontworpen dat geheel in hout gerealiseerd is. De architectuur laat zich kenschetsen als een scherp gesneden verticaal geprofileerd geheel waarbij de op zich banale eis van twee parkeerplaatsen op het kavel geïntegreerd kon worden. Hierdoor wordt een deel van het kavel semipubliek en toont zich open terwijl er een maximale privacy voor de bewoners is. De plattegrond is, uiteraard, geheel gericht op het maximale zicht op bos en tuin.

De materialisering en kleurstelling beogen een maximale esthetische duurzaamheid. De detaillering brengt het geheel op spanning en is dienstbaar aan de gewenste abstracte grafische werking van het geheel. Het plan is door de Welstandscommissie voorzien van een nominatie voor de gemeentelijke architectuurprijs.

De bereikte prestatie op het gebied van duurzaam en energetisch bouwen is hoger dan vereist. De HSB-constructie is gunstig voor de CO2reductie en het cradle to cradle principe. De hoge isolatiewaarden en het gebruik van een warmtepomp voor het hergebruik van afgezogen binnenlicht maken de woning zeer zuinig in energiegebruik.